Vi udforsker havets kystnære biodiversitet!

Med projekt HavBlitz har Danmarks Naturfredningsforening og forskere fra Aarhus Universitet kortlagt Danmarks kystnære biodiversitet gennem såkaldt citizen science på 100 lokaliteter. Søndag d. 29. september 2019 og igen søndag d. 10. maj 2020 havde vi lige knapt 200 frivillige prøvetagere i felten, for at tage vandprøver.

Vandprøverne bliver undersøgt for miljø-DNA, som er små molekyler der efterlades i havet, af blandt andet dyr og alger. Dermed kan forskerne med bare en vandprøve se hvilke fiskearter, der er i havet omkring dig.

Resultaterne fra begge omgange af projektet er netop landet, så nu kan du og resten af Danmark blive klogere på hvad der gemmer sig under overfladen. Længere nede på siden finder du resultaterne!


Oversigt over prøvesteder


Kortet nedenfor viser de 100 prøvesteder, hvorfra der er taget prøver i efteråret 2019 og foråret 2020. Hvis du klikker på et punkt, vil der komme en pop-up frem, hvori du kan se en artsliste over, hvilke arter der er fundet på det pågældende prøvested.


Geografisk fordeling af fundene arter


På nedenstående kort kan I se, hvordan de fundene arter fordeler sig over landet. I toppen af kortet finder du en dropdown-menu, hvori samtlige fundene arter er listet i alfabetisk rækkefølge. Når du vælger en art på listen, vil du på kortet kunne se, hvor den er fundet.


Total artsoversigt


Grafen nedenfor viser det totale antal gange, som de forskellige arter er fundet. Den er sorteret således, at den hyppigst fundene art står øverst. Hvis du klikker på søjlerne, vil du finde en link til en artsbeskrivelse, så du kan blive klogere på arten.

Nyheder om Havblitz