Vi udforsker havets kystnære biodiversitet!

Med projekt HavBlitz skal Danmarks Naturfredningsforening og forskere fra Aarhus Universitet kortlægge Danmarks kystnære biodiversitet gennem såkaldt citizen science. Søndag d. 29 september og igen søndag d. 10. maj havde vi lige knapt 200 frivillige prøvetagere i felten, for at tage vandprøver.

Vandprøverne bliver undsøgt for miljø-DNA, som er små molekyler der efterlades i havet, af blandt andet dyr og alger. Dermed kan forskerne med bare en vandprøve se hvilke fiskearter, der er i havet omkring dig.

Resultaterne fra første omgang af projektet er netop landet, og giver nu både du og resten af Danmark kan nu blive klogere på, hvad der gemmer sig under overfladen. Længere nede på siden kan i finde resultaterne!


Oversigt over prøvesteder


Kortet nedenfor viser alle prøvesteder, hvorfra der er taget prøver. Hvis du klikker på et punkt, vil der komme en pop-up frem, hvori du kan se en artsliste over, hvilke arter der er fundet på det pågældende prøvested. Prøver fra en håndfuld af lokaliteterne gav desværre ikke brugbare resultater, hvorfor artslisterne under disse prøvepunkter vil være tomme.


Geografisk fordeling af fundene arter


På nedenstående kort kan I se, hvordan de fundene arter fordeler sig over landet. I toppen af kortet finder du en dropdown-menu, hvori samtlige fundene arter er listet i alfabetisk rækkefølge. Når du vælger en art på listen, vil du på kortet kunne se, hvor den er fundet.


Total artsoversigt


Grafen nedenfor viser det totale antal gange, som de forskellige arter er fundet. Den er sorteret således, at den hyppigst fundene art står øverst. Hvis du klikker på søjlerne, vil du finde en link til en artsbeskrivelse, så du kan blive klogere på arten.

Nyheder om Havblitz